Viața de asociație

Punem punctul pe știi

Despre rolul comitetului executiv
Despre rolul comitetului executiv

Constatarea și aplicarea contravențiilor - Comitetul executiv poate constata săvârșirea de contravenții în legătură cu aspecte care privesc condominiul sau/și viața de asociație, dar nu are calitatea de a aplica sancțiuni. În schimb, poate sesiza autoritățile publice...

Clasificarea adunărilor generale
Clasificarea adunărilor generale

Limitele de competență a adunării generale Adunarea generală are competența de a lua hotărâri în toate problemele de asociație cât și de a cenzura deciziile comitetului executiv, dispozițiile președintelui și orice alte măsuri dispuse sau luate de salariații din cadrul acesteia. Competențele adunării generale sunt numeroase dar, într-o formulare...

Terasa blocului - parte din condominiu
Terasa blocului - parte din condominiu

Problema legată de administrarea unei proprietăţi comune a constituit un subiect ce a mai fost dezbătut pe mai multe paliere de biroul nostru şi adus la cunoştinţa celor interesaţi datorită diverselor întrebări ale cetăţenilor în contextul petiţiilor adresate. Dorim să...

Legea asociațiilor de proprietari: La repararea terasei blocului trebuie să dea bani toți locatarii
Legea asociațiilor de proprietari: La repararea terasei blocului trebuie să dea bani toți locatarii

Vechea legislație privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost înlocuită, noul cadrul legal fiind reprezentat de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. În esență, Legea nr. 196/2018 a clarificat o serie de aspecte legate de utilizarea, modificarea și...