De Business

Punem punctul pe știi

Firmele ieşene, amendate cu jumătate de milion de lei numai în ultima lună. Cele mai frecvente abateri: timpul de odihnă, lipsa contractelor

luni, 25 martie 2024, 02:50
4 MIN
 Firmele ieşene, amendate cu jumătate de milion de lei numai în ultima lună. Cele mai frecvente abateri: timpul de odihnă, lipsa contractelor

Numai luna trecută, la Iaşi, peste 100 de angajatori au fost sancţionaţi pentru nerespectarea legii, valoarea totală a amenzilor aplicate de inspectorii ITM fiind de 472.000 de lei. Cea mai gravă abatere a fost legată de întârzierea încheierii contractelor individuale de muncă.

Inspectorii ITM Iaşi au descoperit, în peste 100 de firme, nereguli de aproape jumătate de milion de lei. Totul, în doar patru săptămâni, când angajaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă au efectuat 350 de controale, în urma cărora au dispus în jur de 200 de măsuri şi aplicat peste 50 de amenzi. Domeniile luate în vizor au fost relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă (SSM).

Controale după sesizări

Astfel, potrivit unui bilanţ al ITM Iaşi, pus la dispoziţie ZdI, în domeniul relaţiilor de muncă au avut loc 185 de controale, fiind sancţionaţi 47 de angajatori. Cele mai frecvente abateri au fost legate de: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; nerespectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă şi timpul de odihnă; nerespectarea prevederilor legale referitoare la plata drepturilor salariale cuvenite pentru munca prestată; lipsa copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariaţii de la punctul de lucru verificat; neîntocmire fişe de post cu atribuţiile locului de muncă şi neeliberarea adeverinţelor de vechime în muncă la încetarea raportului de muncă. 

În consecinţă, inspectorii ITM au aplicat 36 de amenzi contravenţionale, care se apropie de 400.000 de lei, cea mai gravă abatere constatată aici fiind primirea la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, fiind dispuse măsuri pentru remedierea deficienţelor, respectiv încheierea CIM în formă scrisă. “Controalele efectuate s-au derulat ca urmare a sesizărilor înregistrate, a campaniilor naţionale iniţiate de către Inspecţia Muncii în această perioadă, a controalelor de fond planificate, în domeniul de competenţă”, după cum au precizat reprezentanţii ITM Iaşi.

ITM Iaşi: Peste 80.000 de lei amenzi în domeniul SSM

În ceea ce priveşte domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la Iaşi, au fost verificaţi 164 de angajatori, din care 64 au fost sancţionaţi. Aici, majoritatea deficienţelor constatate au fost legate de următoarele aspecte: canalul de revizie din cadrul atelierului de reparaţii auto, unde exista riscul de cădere în gol al lucrătorilor, nu era prevăzut cu podeţe mobile de trecere; instrucţiunile proprii de SSM, elaborate de angajator nu conţineau măsuri privind suspendarea şi asigurarea contra deplasărilor autovehiculelor în timpul reparaţiilor; calea de acces către locul unde era amplasată centrala termică şi calea de acces către locul unde era amplasat tabloul electric, nu erau libere, existând depozitate diferite materiale; lipsă evaluare substanţe periculoase şi lista substanţelor periculoase nu era depusă la ITM pentru luare în evidenţă; echipamentele de muncă din dotare la care nu au fost reactualizate verificările ISCIR; exploatare necorespunzătoare a instalaţiei de alimentare cu energie electrică, lipsă buletine PRAM; lipsa controlului medical periodic sau fişe de aptitudini expirate; blocarea accesului la tablouri electrice de distribuţie; lipsă evaluare riscuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor; nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă privind depozitarea substanţelor inflamabile; nu erau asigurate toate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, conform cu prevederile H.G. 971/2006, la toate locurile de muncă; nu au fost efectuate, de către persoane competente, verificările periodice ale echipamentelor de muncă;  lucrătorii nu utilizau echipament individual de protecţie.

Alte amenzi

”Tematica controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a vizat atât verificarea autorizării angajatorilor care desfăşoară activităţi de fabricare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare, a articolelor pirotehnice; verificarea domeniului ”Întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452”; verificarea domeniului „Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor” cât şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în şantierele temporare sau mobile din domeniul construcţiilor”, au mai precizat inspectorii ITM Iaşi. În acest domeniu, aceştia au aplicat 17 amenzi, în valoare totală de 82.000 de lei şi au dispus 195 de măsuri de conformare, potrivit ITM Iaşi.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii