Elevi şi părinţi – Tot ce trebuie să ştiţi despre simulările examenelor naţionale de la Iaşi

luni, 20 noiembrie 2023, 02:50
4 MIN
 Elevi şi părinţi – Tot ce trebuie să ştiţi despre simulările examenelor naţionale de la Iaşi

Simulările examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, se vor desfăşura în luna ianuarie. În perioada 17-19 ianuarie 2024, elevii înscrişi în clasele a VIII-a şi a XII-a vor susţine probele simulării examenelor naţionale.

Miercuri, 17 ianuarie, vor fi probele la Limba şi literatura română pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Pe 18 ianuarie va avea loc proba la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale şi proba obligatorie a profilului în cazul examenului de Bacalaureat. În ultima zi, vineri, pe 19 ianuarie, va fi organizată cea de-a treia proba a examenului de Bacalaureat, respectiv proba la alegere a profilului şi specializării.

Ce conţinuturi trebuie să pregătească elevii pentru simulare

Simularea din luna ianuarie nu va cuprinde întreaga programă de examen, ISJ Iaşi anunţând conducerea unităţilor de învăţământ şi cadrele didactice conţinuturile care vor face obiectul evaluării. De exemplu, în cazul probei la Limba şi literatura română a simulării Evaluării Naţionale, vor fi exceptate banda desenată, interviul, versificaţia, textul liric, textul dramatic şi câteva elemente de gramatică, precum construcţiile sintactice incidente, concesive şi condiţionale şi realizările propoziţionale ale unor funcţii sintactice. În cazul probei la Matematică, vor fi evaluate toate conţinuturile claselor a V-a şi a VI-a. Din clasa a VII-a vor fi incluse mulţimea numerelor reale, patrulaterul şi relaţiile metrice, iar în ceea ce priveşte noţiunile de clasa a VIII-a, vor fi operaţiile cu numere reale, formulele de calcul prescurtat, descompunerea în factori, corpurile geometrice şi paralelismul.

Potrivit ISJ Iaşi, în cadrul examenului de Limba şi literatura română vor fi abordate subiecte asociate genului liric, precum simbolismul şi modernismul poetic, dar şi genului epic, axat pe basmul cult şi nuvelă. În domeniul Matematicii, conţinuturile programei claselor a IX-a şi a X-a vor fi integral incluse, iar în cazul claselor a XI-a şi a XII-a, vor fi abordate matricele, determinanţii, limitele de funcţii, continuitatea, derivabilitatea, grupurile, primitivele şi integrala definită.

Programa de Istorie se va concentra pe subiecte precum romanitatea românilor, autonomiile locale şi instituţiile centrale în spaţiul românesc în perioada secolelor IX-XVIII, dar şi pe evoluţia spaţiului românesc între diplomaţie şi conflicte în evul mediu şi la începuturile modernităţii.

Proba la Biologie vegetală şi animală va aborda aspecte precum celula, ereditatea şi variabilitatea lumii vii, ţesuturile vegetale şi animale, structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii, urmând să se extindă şi către anatomia şi fiziologia umană, iar cea de la Anatomie şi fiziologie umană va cuprinde cerinţe din alcătuirea corpului uman, funcţiile de relaţie ale organismului uman, genetica moleculară şi organizarea materialului genetic.

În cadrul Fizicii, elevii vor avea posibilitatea să aleagă unul dintre cele patru domenii: mecanică, termodinamică, producerea şi utilizarea curentului continuu sau optică, iar materia va fi integrală se va concentra pe subiecte specifice domeniului ales.

În ceea ce priveşte Chimia, elevii pot opta între chimia anorganică şi generală sau chimia organică, având de învăţat şi de aplicat competenţe şi conţinuturi specifice fiecărei ramuri.

Geografia va explora elementele geografice de bază atât pentru Europa, cât şi pentru România, acoperind aspecte precum spaţiul românesc şi spaţiul european, elementele fizico-geografice definitorii şi harta politică a Europei.

Examenul de Informatică va aborda algoritmi, limbaje de programare, subprograme, tipuri structurate de date, lucrul cu fişiere text, algoritmi elementari, subprograme definite de utilizatori, recursivitate, metoda backtracking, generarea elementelor combinatoriale şi grafuri.

Calendarul Evaluării Naţionale de la finalul clasei a VIII-a 2024

 • 11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Naţională
 • 14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
 • 25 iunie 2024: Proba scrisă la Limba română
 • 27 iunie 2024: Proba scrisă la Matematică
 • 28 iunie 2024: Proba scrisă la Limba maternă
 • 3 iulie 2024: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00)
 • 3 iulie (intervalul orar 16:00-19:00) şi 4 iulie 2024 (intervalul orar 08:00-12:00): Depunerea contestaţiilor
 • 4 – 9 iulie 2024: Soluţionarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2024: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Calendarul examenului naţional de Bacalaureat 2024, sesiunea iunie – iulie 2024

 • 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12:00-18:00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestaţiilor
 • 12 iulie 2024: Afişarea rezultatelor finale

Comentarii