Eurotrip
epimedica
franco
mesterescu

INTERVIURI ZDI: Ce spun cei şapte profesori care vor să conducă UMF

GALERIE
cursa umfcandidati umf
  • cursa umf
  • candidati umf
- +

Cu două zile înainte de momentul în care Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi îşi va alege noile structuri de conducere pentru mandatul 2016-2020, „Ziarul de Iaşi“ a propus câteva teme de dezbatere celor şapte candidaţi pentru funcţia de rector. Pornind de la cele mai importante patru aspecte din activitatea instituţiei de învăţământ superior din ultimii ani atât pozitive, cât şi negative, i-am provocat pe aceştia să ofere o serie de soluţii. În rândurile următoare, aceştia au încercat să explice cum vor reuşi să menţină UMF-ul pe trendul financiar ascendent din ultimii ani, actuala conducere lăsând vistieria plină şi o serie de proiecte de amploare în desfăşurare. Totodată, am abordat şi problematica corupţiei despre care multe persoane acuză, date fiind evenimentele din ultimii doi ani, că ar fi devenit simptomatică pentru activitatea din universitate atât la nivel adiministrativ, cât şi sub aspect didactic, mai ales ţinând cont de cazurile Dorobăţ şi Păduraru. Apoi, am ridicat în discuţie una dintre cele mai importante surse de venit ale universităţii: studenţii primiţi pe liniile de predare în limbă străină cu taxa în valută, care porneşte de la 5.000 de euro. În jurul acestei chestiuni, la începutul anului universitar 2015-2016, universitatea a fost zguduită de un scandal, când peste 90 de dosare de admitere ale acestor studenţi au fost descoperite cu punctajele umflate. Însă şi în trecut, „zvonistica“ ce se învârtea în jurul pregătirii precare a celor dezinteresaţi care reuşeau totuşi să promoveze era una constantă. Zvonistică ce a fost confirmată, de altfel, în răspunsurile lor de mulţi dintre candidaţi. În final, în demersul publicaţiei noastre, am încercat să identificăm, pe scurt, cum văd candidaţii încetarea acestui rabat al calităţii care vlăguieşte toate universităţile din ţară - creşterea cât mai mare a numărului de studenţi pentru a putea beneficia financiar de pe urma taxelor acestora, însă scăderea implicită a calităţii actului predării, corpul profesoral având probleme în a lucra cu un număr atât de mare de studenţi. Răspunsurile candidaţilor, mult mai aplicate decât amplele idei din planurile manageriale, arată o serie de strategii care includ investiţia în cercetare, promovarea tinerilor cercetători şi a cercetării în general, accesarea fondurilor europene şi înăsprirea admiterii şi controlului unor examinări corecte.

Întrebările Ziarului de Iaşi:

1. Ce ar trebui să facă noua conducere pentru a conserva şi multiplica resursele financiare pe care le va găsi atunci când va prelua şefia UMF?

2. În jurul universităţii gravitează multe cazuri de corupţie. Cum aţi fi procedat spre exemplu dacă, în timpul mandatului ca rector al UMF, vi s-ar fi adus în atenţie situaţia soţilor Dorobăţ?

3. V-aţi lăsa operat de studenţii pe care i-aţi primit până în prezent pe liniile de studiu cu plata în valută?

4. Cum intenţionaţi să opriţi rabatul de la calitate, prezent în mai toate universităţile, făcut în favoarea unui număr cât mai mare de studenţi pentru creşterea finanţării?

Răspunsurile candidaţilor, aşezate în funcţie de ordinea alfabetică a numelor profesorilor care s-au înscris în cursă:

Mihai Chiriţa

1. În primul rând aş solicita un audit financiar extern, aş reduce cheltuielile (vezi punctul 38 şi 39 din Programul Managerial) pentru a face investiţii, aş dota laboratoarele atât în scop didactic, dar şi de cercetare, aş demara un program de microproducţie axat pe facultăţile de Farmacie şi Bioinginerie Medicală.

2. Aş fi aplicat articolul 52 din Codul Muncii până când organele de drept ar fi dat verdictul.

3. Nu se pot face generalizări pe această temă.

4. În primul rând, aş renunţa la normarea excesivă a cadrelor didactice. Aş motiva personalul academic pentru editarea de carte universitară, aş urmări menţinerea unor norme de evaluare anuală reală, nerestrictivă, aş manifesta o procupare permanentă pentru adaptarea dinamică a obiectelor şi a programelor de studiu la noile cerinţe ale cunoaşterii. Aş sprijini introducerea de obiecte noi de studiu în funcţie de cerinţa de pe piaţa muncii, dar şi elaborarea de cursuri şi programe de studii mixte, având parteneri naţionali şi internaţionali.

Norina Forna

1. Din evaluările realizate în acest moment rezultă că universitatea noastră generează un excedent de trezorerie între 8-9 milioane de euro anual. Aşa cum am precizat şi în planul managerial, strategia mea presupune structurarea acţiunilor noastre financiare pe două paliere. Primul palier constă în a menţine şi a dezvolta capacitatea educaţională şi de cercetare prin alocarea în plus a unei cote din excedent de până la 30%, iar al doilea palier este rezervat investiţiilor strategice necesare universităţii, pentru care vom aloca aproximativ 70% din acest excedent. Adăugăm la acestea şi finanţarea prin contracte de cercetare cu accent pe cercetarea aplicată şi, desigur, prin proiecte europene.

2. În primul rând, din perspectivă instituţională, aş fi asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor Comisiei de Etică şi de Disciplină care ar fi aplicat măsuri în concordanţă cu Regulamentele parte a Cartei Universitare. În al doilea rând, consider că un rector trebuie să asigure un cadru propice de desfăşurare a activităţilor academice în care să se pună accentul pe măsuri de prevenire prin aplicarea de proceduri de asigurare a calităţii activităţii academice. Conform metodologiei ARACIS, în mandatul meu voi susţine o îmbunătăţire permanentă a regulamentelor şi codurilor universitare care să permită o aplicare în termeni reali a măsurilor de combatere a unor asemenea comportamente.    

3. Consider că fiecare dintre noi trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru calitatea educaţiei pe care a transmis-o propriilor studenţi. În ceea ce mă priveşte, nu aş avea nicio emoţie în a fi tratată de către vreun fost student străin care a trecut prin „furcile caudine“ ale facultăţii pe care o conduc. Sunt cunoscută ca un cadru didactic exigent, unii mă consideră chiar foarte exigent, când vine vorba de calitatea educaţiei. 

4. În opinia mea, rabatul de la calitate în favoarea cantităţii, în orice domeniu de activitate, este eroare majoră şi uneori fatală. Înseamnă a-ţi sacrifica viitorul de dragul unor beneficii de moment. Din nefericire, cel puţin în ultimii ani, şi universitatea noastră a cunoscut acest fenomen, mare parte din „realizările“ financiare pe care vechea conducere a UMF le raportează fiind rodul acestei politici. Spre exemplu, UMF a atins deja maximul posibil la numărul de studenţi străini înmatriculaţi la secţia de învăţământ în limba română, înregistrând în schimb o scădere, în ultimii trei ani, la capitolul venituri obţinute din cercetarea ştiinţifică. Ca viitor rector, dacă voi fi aleasă, mă voi concentra exact pe această modalitate de a creşte veniturile universităţii: a cercetării, în special a cercetării aplicate. Mulţi încă văd în cercetare mai degrabă o risipă de resurse, eu văd o mare oportunitate. De aceea am şi lansat recent ideea de a înfiinţa la Iaşi un Pol de Competitivitate în Industria Medicală, un proiect major în care UMF ar urma să aibă rolul central şi în care cercetarea aplicată va deveni cea mai importantă sursă de venituri pentru universitate. 

Ştefan Georgescu

1. Veniturile Universităţii pot creşte prin mai multe strategii: continuarea politicii de atragere a studenţilor cu cont valutar. Actuala abordare este totuşi limitată fiind o creştere cantitativă. Propun trecerea cât mai rapidă la o creştere calitativă. Ca să mă fac înţeles, dau un exemplu simplu: azi avem 300 studenţi cu o taxă de 100 euro şi propun să trecem, progresiv, către 100 studenţi cu o taxă de 300 euro. Dezvoltarea bazei materiale, a cercetării ştiinţifice şi accesarea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale bine finanţate şi pe termene mai scurte. Oferirea unor servicii medicale de mare performanţă. Strategia cheltuielilor universităţii trebuie să fie prioritizată pe: creşterea veniturilor cadrelor didactice, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă ale studenţilor, inclusiv campusuri universitare noi, dezvoltarea bazei didactice şi de cercetare a universităţii

2. Cea mai sănătoasă strategie a conducerii universităţii este prevenţia „abaterilor“. Aceasta presupune regulamente clare şi o comunicare deschisă şi permanentă cu toţi membrii comunităţii academice, care să permită identificarea derapajelor şi corectarea lor. Când acestea continuă, se impune aplicarea legii.

3. În curricula universitară este obligatoriu ca toţi studenţii să capete abilităţi pentru a efectua tehnici medico-chirurgicale de bază, şi nu intervenţii chirurgicale.

4. Este evident că nu este posibilă o creştere cantitativă nelimitată. Dacă ne dorim creşterea veniturilor pe această activitate, este clar că se impune şi creşterea calităţii pregătirii studenţilor. Un nivel tot mai înalt al valorii profesionale şi, prin aceasta, o creştere a prestigiului Universităţii. Astfel încât tot mai mulţi candidaţi să o acceseze, crescând şansele unei selecţii riguroase şi o creştere a taxelor şcolare.

Luminiţa Smaranda Iancu

1. Ca rector al acestei universităţi, aş face ce am făcut şi ca director al Institutului de Sănătate Publică, din 1999 până în prezent: impunerea disciplinei financiare, dublate de o repartizare echitabilă a fondurilor. Îmi propun investiţii în actul didactic (ştiut fiind că atât studenţii, cât şi cadrele didactice procură adesea, pe propria cheltuială, reactivi şi materiale pentru activităţi practice) şi în cercetare (prin creşterea numărului de granturi interne şi prin iniţierea unei competiţii similare şi pentru doctoranzi). Aş accede fonduri extrabugetare (aşa cum am făcut-o şi la ISP, prin proiectul POS-CCE, în valoare de 2,5 milioane de euro, prin care am reabilitat 70% din institut şi am adus echipamente de aproximativ 1 milion de euro). 

2. Nu aş fi anunţat din prima zi, prin intermediul mass-media, fără a-l consulta şi pe preşedintele Comisiei de Etică (CE) a UMF, că, citez: „…studenţii care au oferit mită pentru a promova examenele riscă să fie exmatriculaţi, o decizie în acest sens urmând a fi luată de către Comisia de Etică a instituţiei.“ (sursa: www.mediafax.ro/social). Deşi, iniţial, membrii CE au fost puşi în situaţia de a convoca aceşti studenţi la o întrevedere, ulterior, am considerat că nu avem dreptul să interferăm cu actul de justiţie. Deci, ca preşedinte al CE, chiar am făcut ceva. 

3. Da, deoarece 20-30% dintre ei sunt studenţi foarte buni. Întrebarea care ar trebui să ne dea frisoane este: de câţi dintre toţi studenţii ne-am lăsa operaţi, având în vedere că ierarhizarea lor valorică este sever viciată, prin „umflarea“ notelor ca urmare a unui trafic de influenţă, care, cel puţin la anumite grade de intensitate, este considerat în mod tradiţional, dar profund nociv, tolerabil. Şi aceasta nu este doar o întrebare retorică, unii dintre ei sunt chiar cei care, peste zece ani, ne vor opera! În 2012, ziarul dumneavoastră mă cataloga drept „cel mai sever profesor de la Medicină“. Este o exagerare, dar îmi asum totuşi această caracterizare, considerând aserţiunea ca pe o confirmare a faptului că multe „lanţuri ale slăbiciunii“ s-au rupt cu ocazia examenului de Microbiologie.

4. Această balanţă este greu de echilibrat, dar nu imposibil. În acest sens, susţin: revizuirea criteriilor de selecţie pentru studenţii valutari, cu o grilă obiectivă, clară şi transparentă de evaluare a dosarelor, fără a excede cadrul legal; o securizare mai bună a documentaţiei acestei proceduri ar permite, în viitor, eliminarea tentativelor de fraudă; aceleaşi rigori vor fi aplicate şi pentru selecţia studenţilor nevalutari, masteranzi şi doctoranzi. Creşterea exigenţei la examen, fără a depăşi sfera obiectivităţii (consider că numărul de absolvenţi nu trebuie să fie neapărat egal cu al celor care au fost admişi). Ca şi până acum, principalele surse de venit vor fi proiectele din fonduri structurale şi cercetarea. De asemenea, susţin valorificarea expertizei laboratoarelor noastre, prin introducerea lor în circuitul serviciilor medicale plătite.

Radu Iliescu

1. Sursele de finanţare ale Universităţii trebuie să se diversifice, deplasând centrul de greutate de la finanţarea pentru educaţie către fonduri de cercetare private şi fonduri europene structurale pentru investiţii şi resurse umane. Atragerea de fonduri private pentru cercetare, care pot dubla veniturile curente ale universităţii, se va realiza prin organizarea Centrului de Cercetare Clinică care combină funcţiile de cercetare academică şi cercetare contractuală. Acesta va avea capacitatea să atragă fonduri direct de la marile companii farmaceutice, în detrimentul intermediarilor care operează curent pe piaţa studiilor clinice din România şi Estul Europei. Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă în Cercetarea în Bolile Cronice (CHRONEX-RD), coordonată de UMF Iaşi şi de mine personal, din poziţia de Country Manager, combină resursele de personal şi infrastructură clinică ale universităţii şi Spitalelor Universitare afiliate UMF Iaşi, precum şi ale universităţilor şi spitalelor partenere naţionale şi regionale internaţionale (Moldova, Ucraina) printr-un proiect transfrontalier coordonat de UMF Iaşi. Avantajele competitive ale Centrului de Cercetare Clinică al UMF Iaşi sunt reprezentate de capacitatea de a organiza grupuri de cercetare multidisciplinară şi multicentrică, condiţie esenţială a validării rezultatelor din cercetarea clinică. 

2. Cred cu tărie că implementarea mecanismelor de prevenţie a corupţiei este esenţială. Dependenţa de organisme externe universităţii pentru detecţia şi corecţia acestor practici este ineficientă pe termen lung. Restructurarea procedurilor interne ale universităţii care să elimine posibilitatea actelor de corupţie, de exemplu prin reorganizarea modului de examinare a studenţilor, este soluţia sustenabilă. În cazul specific menţionat, dacă eram rector, aş fi aplicat Codul de Conduită Universitară, care ar fi fost elaborat şi asumat deja. Acesta ar fi specificat măsurile de luat, inclusiv încetarea permanentă a oricărei relaţii instituţionale cu cei implicaţi.

3. Cu siguranţă, de o parte din ei, da. Unii dintre ei practică deja medicina în instituţii medicale de prestigiu din Europa sau SUA. Pe de altă parte, nu aş avea încredere în absolvenţii care abia s-au descurcat să treacă examenele, mai ales datorită incapacităţii lor de a beneficia de educaţia medicală oferită. De aceea propun un nou regulament de admitere care să includă testarea directă a capacităţii cognitive a aplicanţilor internaţionali.

4. Scăderea numărului de studenţi pentru adecvarea la capacitatea universităţii este percepută ca o scădere implicită a veniturilor acesteia. Însă creşterea calităţii educaţiei, mai ales prin implicarea activă a universităţii în promovarea calităţii practicii clinice în Spitalele Universitare, poate permite creşterea progresivă a taxei de studii pentru formarea studenţilor. Împreună cu dezvoltarea serviciilor studenţeşti se va putea ajunge la o ofertă echilibrată între calitate şi preţ care să menţină, cel puţin, finanţarea din aceste surse. Universitatea trebuie să îşi asume rolul de lider economic şi social regional asigurând bazele clinice pentru formarea de calitate a studenţilor, promovând demersurile de construcţie pentru un nou Spital Universitar în Iaşi. 

Dragoş Pieptu

1. Trebuie să aplice un principiu din medicină: „primum non nocere“. Apoi să găsescă echilibrul între dezvoltarea instituţională - creşterea calităţii învăţământului - dezvoltarea infrastructurii - asigurarea sustenabilităţii trendului creşterilor salariale constante din ultimii 2 ani, fără mişcări bruşte. Financiar, Universitatea este angajată pe un făgaş bun, există premise de dezvoltare, planuri concrete. Nu acestea sunt problemele pe care viitorul rector va trebui să le rezolve în prima instanţă, ci criza nemeritată de credibilitate cu care ne confruntăm, comparativ cu celelalte două universităţi de medicină cu care suntem în competiţie la nivel naţional. Pe termen mediu, această criză poate genera probleme mai mari decât cele de ordin financiar. Pe de altă parte, dacă oricare dintre contracandidaţi obţine votul, va avea nevoie de minim şase luni în care să înveţe ce are de făcut. Întrebarea la care trebuie să mediteze comunitatea academică este: cine va conduce Universitatea în timpul acesta. Sunt mai multe variante de răspuns şi merită fiecare judecate.

2. În cazul meu, nu se pune problema la modul ipotetic. Am reacţionat clar şi ferm, fără echivoc, în momentul în care am găsit semne de fraudă. Nu voi tolera cu niciun chip o astfel de atitudine, indiferent din partea cui vine. Voi încuraja mecanismele care asigură respectul reciproc student-profesor şi voi descuraja ferm căile colaterale de promovare, la orice nivel. Am învăţat de la domul profesor Petrovanu că profesorul poate să dea orice de la el, numai o nota necuvenită nu, deoarece „nota nu este proprietatea profesorului cu care acesta poate să facă ce vrea“. Cred în rolul de reper moral şi model de viaţă al dascălului. 

3. Nu m-aş lăsa operat de ei, aşa cum nu m-aş lăsa operat de niciun student absolvent al niciunei universităţi din lume. Pentru că au dreptul să opereze doar cei care termină un rezidenţiat într-o specialitate. Dar, m-am lăsat operat de rezidenţii formaţi de mine, absolvenţi ai UMF Iaşi, care acum sunt medici specialişti în Iaşi (IRO şi Spitalul „Sf. Maria“), Piteşti, Strassbourg, Sydney, Launceston, în practică publică sau privată, şi pe care îi recomand cu toată căldura şi încrederea.

4. Trei măsuri, deja începute: creşterea treptată a exigenţei la admitere atât pentru români (introducerea celei de a doua materii, întrebări la prima vedere, eliminarea notei de la bac), cât şi pentru străini (grilă exigentă, prag minim, nivel B2 minim certificat la limba română în anul 3); crearea de condiţii mai bune de studiu (Centrul avansat de cercetare-dezvoltare în medicină experimentală; Centrul de abilităţi fundamentale, medicale şi chirurgicale pentru studenţi şi rezidenţi; Centrul de reabilitare medicală şi educaţie fizică; Centrul de limbi moderne; reabilitare clădiri Stomatologie infantilă şi Farmacie); creşterea exigenţei la examene pe parcurs (s-a fixat barem minim la scris şi oral). Apoi vor urma măsuri ce duc la scăderea treptată a numărului de studenţi până la jumătatea efectivului actual.

Viorel Scripcariu

1. Resursele financiare ale unei instituţii, oricare ar fi ea, au două funcţii majore: asigură stabilitate şi potenţial de dezvoltare. În acelaşi timp, trebuie să nu ne uităm menirea: suntem universitate, nu SRL. Prioritatea noastră nu poate fi profitul financiar, ci performanţa academică; profesorii nu sunt „angajaţii firmei“, ci parteneri în actul educaţional, iar studenţii nu sunt „clienţii firmei“, ci beneficiarii unui act educaţional. Conceptul meu de campanie, „Excelenţă prin Prosperitate“, tocmai asta face: defineşte Excelenţa ca scop şi Prosperitatea ca mijloc de atingere a acestui scop. Dacă inversăm paradigma, dacă vorbim de „Prosperitate prin Excelenţă“, am ieşit definitiv din spaţiul valorilor care definesc o universitate serioasă şi dedicată scopului său fundamental: educaţia.

2. Scopul meu este să nu ajung în situaţia descrisă de întrebare, e diferenţa dintre a trata o maladie şi a face profilaxia ei. Dacă vorbim de corupţie în universitate, atunci pornim de la acceptarea ideii că ea implică atât cadrul didactic, cât şi studentul. Voi face paşii necesari dezvoltării unei relaţii de parteneriat între asociaţiile studenţeşti şi rector, aici cred că e cheia. O organizaţie a studenţilor poate observa dacă plângerile la adresa unui cadru didactic sunt un fenomen sau doar un caz izolat, care poate fi susceptibil inclusiv de rea-intenţie. În egală măsură, voi sta de vorbă cu profesorul reclamat. Dar, repet, scopul meu este să nu ajung până aici. Şi nu e doar scopul meu: încă din mandatul domnului profesor Dragomir, universitatea a făcut paşi concreţi în direcţia obiectivării examinării studentului, iar un exemplu în acest sens sunt examenele scrise unice, cu test grilă, susţinute de toţi studenţii unui an de studiu.

3. Sunt chirurg şi ştiu prea bine că neştiinţa sau nesiguranţa sunt fatale atunci când ai un pacient pe masa de operaţie. Dar răspunsul punctual e simplu: da, m-aş lăsa operat, cu siguranţă, de foştii studenţi străini, care au parcurs rezidenţiatul în chirurgie sub îndrumarea mea şi au trecut filtrul examenelor mele. Vă pot da exemple în acest sens.

4. E o întrebare vastă pe care nu am cum s-o epuizez în spaţiul pe care mi l-aţi pus la dispoziţie. Noua lege a învăţământului leagă într-adevăr finanţarea de student, în sistemul public. Dar studentul nu trebuie să fie sursa unică de finanţare! Orice universitate serioasă trebuie să găsească mijloace proprii de finanţare, iar la UMF Iaşi se întâmplă deja acest lucru. Şi nu vorbesc doar de finanţarea care să asigure funcţionarea serviciilor elementare (salarii, utilităţi), ci de resurse financiare pentru dezvoltare. Avem deja o strategie pe termen mediu, asumată de Universitate sub numele „UMF2020“ - din câte ştiu e unică în România. În această strategie, proiectele cu finanţare europeană joacă rolul principal, atât pentru dezvoltarea infrastructurii Universităţii, cât şi pentru creşterea calităţii actului educaţional. Dumneavoastră vorbiţi de un „rabat calitativ“, dar iată: universitatea tocmai introduce o nouă materie în examenul de admitere. Fiţi siguri, vă rog, că nu doar eu, ci şi colegii mei din corpul academic ştim prea bine că, spre deosebire de alte profesii, dacă un medic greşeşte, se poate pierde o viaţă de om.

Interviuri realizate de Cătălin Hopulele

Comentarii Facebook

(19 comentarii)

Citeste Faq
Scrie un comentariu

Toate campurile sunt obligatorii!

Cod verificare* Security Code
Toate campurile sunt obligatorii!
Comentariile cu continut licentios vor fi sterse.
Joi, 21 Ianuarie 2016, 08:04
pentru Ionica si altii ca el
Vedeti ca mai sunt vreo 2-3 canditati cu ai lor copii incadrati in UMF! E plina aceasta institutie de copiii cadrelor didactice si ale medicilor din orasul Iasi! Colegiul Medicilor, mai ales pe linia Medicinei de Familie este mana-n mana cu UMF-ul, Astarastoae- Doina Deleanu- Simona Naghi-Oprea- Cel mai revoltator este atunci cand taticul este seful, iar copilul -subaltern, iar in scurt timp, rolurile se inverseaza!Asta da, mostenire!!!!!!!!!!! De ce sa mai investesti bani, cand poti lasa o mostenire fara a face investitii?!
Joi, 21 Ianuarie 2016, 00:05
Un coleg
Am urmarit cu un amestec de amuzament, indignare si chiar revolta, o serie de comentarii vehiculate in ultimele zile. Ma intreb...am ajuns oare chiar atat de departe incat sa nu mai intelegem care este adevarata miza a acestor alegeri? Sau, mai rau, sa nu ne pese? Am ajuns atat de departe incat sa ne vindem universitatea pe simpatii/antipatii si interese personale in loc sa alegem cinstea, corectitudinea si verticalitatea ca valori care ar trebui sa primeze??? Tin sa va reamintesc...fiindca observ ca multi ati uitat...ca UMF Grigore T. Popa nu reprezinta doar un loc de munca, o cladire...nu reprezinta un simplu job! UMF Gr. T. Popa reprezinta peste 130 de ani de invatamant medical romanesc, cladit pe umerii unor mari maestrii, in frunte cu Grigore T. Popa. Toti va purtati cu mandrie titlurile universitare, fara sa va pese de prestigiul si imaginea universitatii fara de care nu am fi fost cadre didactice. Va invit pe toti sa faceti un exercitiu de onestitate si recunostinta fata de locul care ne-a fost casa in studentie si care ne-a primit cu bratele deschise in sanul sau. Va invit ca, mai presus de interese personale, sa alegem ceea ce este bine pentru UMF si nu pentru un individ anume. Nu permiteti sa se naruie tot ce a mai ramas bun! Este cel putin nepoliticos modul in care sunt caracterizati mai jos unii candidati... Permiteti-mi sa nu inteleg de ce prof. Iancu este necorespunzatoare. Probabil, prin raportare la un sistem al nonvalorilor si oamenilor marunti, este "necorespunzatoare". Probabil, intr-o lume a coloanelor vertebrale scoliotice, un om vertical precum prof. Iancu este "necorespunzator"...Din partea mea, mult succes, stimata colega! Prin exemplul de dascal si om, mi-ati castigat votul.
colega Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:33
Si mie, la fel!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 20:11
vlad tepes
Alo Postacilor, Va faceti ca nu intelegeti ca indiferent cum vor vota prostanacii rector va iesi cel pe care-l vrea Ciucureanu si Astarastoaie-comisia electorala si ce a de numarare a voturilor. Amandoi in loc sa fie pe dr Vicol, dupa gratii fac legea in continuare in UMF. Rusine tuturor cadrelor didactice!Rusine lui Scripcariu care a batut palma cu ei-urmasul aurit al lui scaraotchi.
cadru didactic Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:38
Toti stim ca aceste este adevarul! Intrebare: oare de ce DNA-ul nu a intervenit pana acum? Este de-a dreptul revoltator, toate congresele trebuiau a fi organizate prin firma lui Ciureanu, toata publicitatea, de asemenea, prin cunostintele lui Ciureanu! Curios, nu??????????
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 18:36
Filozofeo antică
"Dați puterea celor care nu și-o doresc" a spus un filozof grec. Pe cale de consecință: nu o dați celor care și-o doresc paranoic, cu adunări electorale care seamănă cu meetingurile ceaușiste, cu limbaj de lemn, mape de prezentare și fluturași electorali.
filozofia actuala Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 20:09
Daca va iesi Forna, va iesi pentru ca teroarea comunista ajunge cote maxime! ea "stie fiecare cu cine a votat" sau "buletinul de vot trebuie pozat ca sa-ti dovedesti fidelitatea" Cei care au umplut Aula astazi nu sunt admiratori, ci cei care au vrut sa fie "vazuti" pentru a-si dovedi fidelitatea fata de Sultana. Atmosfera dictatoriala va domni in mandatul Forna.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 17:10
dan
am citit ce scriu studentii straini pe siteul recomandat mai jos. M-am ingrozit, coruptia e infioratoare, toti cer si iau bani. Chiar DNA nu poate monta o operatiune de supraveghere in masa? Ar aresta jumatate din profesori si ar curata UMF-ul de spagari! Nu se poate asa ceva!
ionut mitrofan Joi, 21 Ianuarie 2016, 12:03
Scrie si pentru noi siteul studentilor straini
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:21
Baba Vanga
Rezultatele alegerilor de vineri vor fi in ordinea inversa prezentarii candidatilor in acest interviu: Scripcariu, Pieptu, Iliescu, Iancu, Georgescu, Forna, Chirita. S-au deschis casele de pariuri?
mama omida Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 15:09
Pierzi banii: cine voteaza Scripcariu 1 va vota Forna 7 si invers. Cei doi vor imparti mijlocul clasamentului.
casa de pariuri Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:40
Pariez pe următoarea ordine: Scripcariu, Forna, Iliescu, Georgescu, Pieptu, Iancu, Chiriță.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:18
Rezident
Am avut rabdarea de a citi planurile manageriale ale celor 7 candidati. In mare parte sunt lucruri pe care le citesti de fiecare data intr-un astfel de document, lucruri care se incadreaza intre banalitate si fantezie, cu una sau doua exceptii. Sunt aidoma promisiunilor facute de politicieni inaintea alegerilor. Nu cunosc daca planurile manageriale au fost gandite si intocmite personal de candidati, cum ar fi normal, avand in vedere importanta functiei vizate. Mai degraba cred ca la ele au contribuit si „colaboratori”. Am observat la unele dintre ele un stil pompos, alambicat, „limbaj de lemn” (seamana a „cuvantare” la o festivitate universitara). Doua-trei sunt sobre, echilibrate si de bun simt. As vrea sa fac doar doua observatii referitor la planurile manageriale. In primul rand, un candidat afirma ca: -el nu vrea sa faca „o revolutie in universitate”, pe care o considera potential daunatoare si ca „ultimii 10 ani au reprezentat o perioadă în care Universitatea a atins maturitatea instituţională...(??!!). De asemenea, a spus ca el va acorda o atentie speciala „imaginii Universitatii” (cu alte cuvinte, oricate lucruri urate si imorale se vor intampla, trebuie lucrat la imagine si nu la fond. Un alt candidat mi-a atras atentia: a fost singurul care a pus in planul managerial o masura inexistenta la ceilalti: scoaterea la concurs a postului de director administrativ si reorganizarea structurilor administrative... Sa inteleg ca pentru ceilalti candidati compartimentul administrativ al Universitatii functioneaza perfect si nimic nu ar trebui schimbat?
pt rezident Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 15:40
Iti explic eu: prof. Georgescu a facut propunerea din ignoranta/naivitate. Articolul 112, alineatul 2, din Carta UMF, a fost modificat de catre fostul rector in asa fel incat directorul administrativ sa nu poata fi schimbat (el trebuie doar sa semneze ca este de acord cu planul managerial al rectorului). Motivatia nu cred ca mai are nevoie de nicio argumentare. Mai grav este ca un candidat afirma ca "nu va face o revolutie", deci starea de fapt se va perpetua. Nici nu e de mirare, este un epigon al fostilor rectori, mentorii sai. Asa ca, votati-l, pentru linistea...lor!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:23
ionica
Toti candidatii (cu exceptia Dr. Stefan GEORGESCU) au innecat serviciile de mesagerie telefonica si adresele e-mail ale aligatorilor de la UMF cu invitatii la discutii plan managerial (adica la un discurs cu limba de lemn si continut unsuros). Pentru o universitate compromisa pentru cel putin 50 de ani inainte (prin antecedente cu diplome false, promovari false, studenti fantoma, cursuri si lectii slabe, morala indoielnica puricata de DNA, mosieri cu ha recuperate dar si delatori subversivi, etc) toti rectorii de la 2000 la 2050 nu mai pot face decit frectii la picioare de lemn. Aceste invitatii ~telefonice~ si electronice au incercat sa testeze masa de pupincuristi si aserviti, de care au nevoie candidatii acuma si apoi sa-i recunoasca/identifice ca nulitati consecrate,demne de viitorul UMF Iasi, pentru a fi promovati in statele de functiuni ca ~prietenii” rectorului ales. Felicitari dr. GEORGESCU pentru strategia demna si morala de a te promova prin calitatile intrinseci si nu prin telefonie, email si ~discutii~ manageriale CU LIMBA DE LEMN in Aula.
elector Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:52
Aha, si daca vreau sa-mi dea lamuriri despre planul de management, cum ar trebui sa procedez? O programare la cabinet sub pretextul ca am o criza hemoroidala, credeti ca ar ajuta? Sau, daca vreau doar sa-l aplaud, oare ma va auzi de sub pat?
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:15
sotul lui forna
Atentie mare la sistemul diabolic de votare cei 1-2 candidati corespunzatori dupa mine vor fi carotati cu locuri 6,7 care vor compensa foarte greu pozitiile 1 si 2. Poate castiga un favorit al mafiei notat majoritar in pozitiile 2,3 si chiar 4. Asta a fost propunerea englezeasca a lui Dragomir care nu se mai satura de aranjamente
al doilea soț al lui Forna Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:46
Acest sistem "'diabolic" are tocmai un mic "defect": nu lasă loc la aranjamente de genul hai în turul doi și-ți dau voturile mele contra unei funcții în echipa ta.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:49
Jorea
Cea mai importanta intrebare e a doua. Cel mai aburitor raspuns la ea il da dr. Scripcariu. Pacat.
RASPUNS PENTRU POPA Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 22:14
Adica ai citit astea??? In dental school I discovered I had to pay for everything… At BAZA (Street M. Kogalnicenu), where we should treat patients they don’t provide anything. I remembered how much we had to wait for the Dean to come to the exam. It was scheduled at 8 a.m. and started at 4 p.m. or something like this… I feel this is a lock of respect, miss Dean!!! In general medicine, my friends told me everything goes well! madam Forna’s puts students in the hallways to wait 4-5 hours for the EPI exam. Dr. Costuleanu-pathophysiology MD is wearing gloves while receiving bribery, Boby is calling you in his office, if you are a girl you can negociate a little bit differnt if you know what i want to tell. you need stilettos & a skirt Please, please, don’t let madam Forna be the Chancellor of the university cause it’ll turn into a machine of making money and it’ll get even worse than it is now. not every exam must be paid, in these years of univ, i think i have paid 3 exams
Popa Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:04
da, si madam forna il da pe cel mai bun. despre ce si cum se intampla la dentara au tot scris studentii. dar nu ii aude nimeni. detalii http://www.studentiniasi.eu/tell-us-your-own-iasi-experience/
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:41
ConvicForever
Bai, dar nu mai candideaza Covic? Sa intelegem ca a scapat de puscarie si acum sta la cutiuta bucuros ca nu-l mai streseaza nimeni? Rusinica DNA, rusinica Justitie ieseana
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:21
Q
Recomand un om cinstit, foarte calificat, modest, si care da clasa la toti candidatii prezentati, anume d-na doctor Strateciuc.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:15
Ghenadie
Facultatea de medicina e cel mai infestat teren din toate cele -intelectuale- spaga(fara ea nu intri la nici un doctor-atentie! nici la acesti candidati!!!! pot da nume si sume), nepotism - baiatul lui Forna-handicapat are numai note de 9si 10 si mai toti au loazele cadre universitare-chiar si cel cu interviul de ieri-Dragomir, politicaraie - Burle, Fatu, Bogdanici si multe multe nonvalori. Nu cred ca se poate indrepta ceva in aceasta cocina.
lui Ghenadie Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:18
Toti candidatii (cu exceptia Dr. Stefan GEORGESCU) au innecat serviciile de mesagerie telefonica si adresele e-mail ale aligatorilor de la UMF cu invitatii la discutii plan managerial (adica la un discurs cu limba de lemn si continut unsuros). Pentru o universitate compromisa pentru cel putin 50 de ani inainte (prin antecedente cu diplome false, promovari false, studenti fantoma, cursuri si lectii slabe, morala indoielnica puricata de DNA, mosieri cu ha recuperate dar si delatori subversivi, etc) toti rectorii de la 2000 la 2050 nu mai pot face decit frectii la picioare de lemn. Aceste invitatii ~telefonice~ si electronice au incercat sa testeze masa de pupincuristi si aserviti, de care au nevoie candidatii acuma si apoi sa-i recunoasca/identifice, pentru a fi promovati in statele de functiuni ca ~prietenii” rectorului ales. Felicitari dr. Georgescu pentru strategia demna si morala de a te promova prin calitatile intrinseci si nu prin telefonie, email si ~discutii~ manageriale in Aula.
lui Ghenadie Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:17
Raspuns
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:12
Ion
Dar cum ramane cu conflictul de interese al doamnei Forna, ea rector iar baiatul student al UMF (ca sa nu mai vorbim de faptul ca acesta are niste note de ar putea crede lumea ca o fi vreun geniu)?
lui Razvan Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 18:04
Fiica Dnei Forna sigur nu a terminat Are si 2 examene la care nu a luat 10. Ghici la ce?
coleg Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:14
Pardon! La Microbiologie, la "necorespunzatoarea" Iancu, a luat...6. Probabil ca tocmai aici nu corespunde: nu functioneaza cu telefoane sau bancnote in carnet, ca la multi altii...
Razvan Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 12:12
Da fiica ei care a terminat cu 10? Da fiica lui martu care a terminat si ea aproape cu 10 anul urmator?
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 09:55
Analiza
CHITITA - ilustru necunoscut FORNA - paranoica, isterica (pentru alte "calitati" si amanunte intra pe site-ul www.studentiniasi.eu) GEORGESCU - la apus de cariera IANCU - necorepunzatoare ILIESCU - inca neadaptat realitatilor din universitate; posibil "impins" la aceasta candidatura PIEPTU - a dovedit ce poate in mandatul precedent SCRIPCARIU - inspira incredere
sima mihai Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:18
astia cu analiza2 este dintre candidati ??????
Logica lui Gâgă Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:19
Forna trâmbițează sus și tare că Asrărăstoaie o susține. Poate fi în acelați timp și postacul lui Scripcaru? Ghici cine-i Gâgă?
Ion Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:45
da, daca nu scrie cineva nimic de rau de scripcariu, e musai sa ii fie postac. imbatabila logica. nu ca as avea pretentii de la postacii fornei aka aceasta ileana ceausescu corcita cu ana pauker
analiza 2 Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:23
Ca de obicei, postacii lui Scripcariu (a se citi in paranteza Astarastoae) desfiinteaza toti candidatii (chiar si fara argumente). Bravo Nenicule!!!!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 08:56
Anunț de interes general
UMF-iști, vreți să lucrați cu frică și sub teroare în universitate, la ordinele și în favoarea unui singur om (oamă) sau vreți să lucrați relaxați și de plăcere pentru binele vostru și al universității? Atenție cu cine votați vineri! Să nu o transformați în vinerea neagră sau vinerea orbului (mai ales că între anumiți candidați și cel ales în acea duminică există asemănări).
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:38
GEORGE
SA VA FIE RUSINE CA MI-ATI TRUNCHIAT COMENTARIUL ASTA PENTRU REDACTIA ZIARUILUI DE IASI NU E PRIMA DATA .RUSINE CA SUNTETI PARTINITORI SI NU LASATI SA SE SPUNA LUCRURILE ASA CUM SUNT .
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:33
GEORGE
O SINGURA INTREBARE O AM PENTRU ACESTI MEDICI CARE VOR SA FORMEZE MEDICI LA RANDUL LOR : >ASTAZI DACA NU AI BANI SA LE DAI MORI CU ZILE NICI NU SE UITA LA TINE TE PRIVESC CA PE UN GUNOI .
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:32
GEORGE
O SINGURA INTREBARE O AM PENTRU ACESTI MEDICI CARE VOR SA FORMEZE MEDICI LA RANDUL LOR : >ASTAZI DACA NU AI BANI SA LE DAI MORI CU ZILE NICI NU SE UITA LA TINE TE PRIVESC CA PE UN GUNOI .
Pentru Ion Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:46
Vezi ca mai sunt vreo 2-3 candidati cu ai lor copilasi incadrati in UMF! Iar pentru cultura ta(generala, nu de specialitate!) e plin UMF de copiii cadrelor didactice si ale medicilor, chiar la disciplina unde lucreaza "taticu"! Cum, asta nu stiai, ca dai impresia a fi "bine" informat!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 09:55
Analiza
CHITITA - ilustru necunoscut FORNA - paranoica, isterica (pentru alte "calitati" si amanunte intra pe site-ul www.studentiniasi.eu) GEORGESCU - la apus de cariera IANCU - necorepunzatoare ILIESCU - inca neadaptat realitatilor din universitate; posibil "impins" la aceasta candidatura PIEPTU - a dovedit ce poate in mandatul precedent SCRIPCARIU - inspira incredere
sima mihai Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:18
astia cu analiza2 este dintre candidati ??????
Logica lui Gâgă Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:19
Forna trâmbițează sus și tare că Asrărăstoaie o susține. Poate fi în acelați timp și postacul lui Scripcaru? Ghici cine-i Gâgă?
Ion Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:45
da, daca nu scrie cineva nimic de rau de scripcariu, e musai sa ii fie postac. imbatabila logica. nu ca as avea pretentii de la postacii fornei aka aceasta ileana ceausescu corcita cu ana pauker
analiza 2 Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:23
Ca de obicei, postacii lui Scripcariu (a se citi in paranteza Astarastoae) desfiinteaza toti candidatii (chiar si fara argumente). Bravo Nenicule!!!!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:15
sotul lui forna
Atentie mare la sistemul diabolic de votare cei 1-2 candidati corespunzatori dupa mine vor fi carotati cu locuri 6,7 care vor compensa foarte greu pozitiile 1 si 2. Poate castiga un favorit al mafiei notat majoritar in pozitiile 2,3 si chiar 4. Asta a fost propunerea englezeasca a lui Dragomir care nu se mai satura de aranjamente
al doilea soț al lui Forna Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:46
Acest sistem "'diabolic" are tocmai un mic "defect": nu lasă loc la aranjamente de genul hai în turul doi și-ți dau voturile mele contra unei funcții în echipa ta.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 17:10
dan
am citit ce scriu studentii straini pe siteul recomandat mai jos. M-am ingrozit, coruptia e infioratoare, toti cer si iau bani. Chiar DNA nu poate monta o operatiune de supraveghere in masa? Ar aresta jumatate din profesori si ar curata UMF-ul de spagari! Nu se poate asa ceva!
ionut mitrofan Joi, 21 Ianuarie 2016, 12:03
Scrie si pentru noi siteul studentilor straini
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 08:56
Anunț de interes general
UMF-iști, vreți să lucrați cu frică și sub teroare în universitate, la ordinele și în favoarea unui singur om (oamă) sau vreți să lucrați relaxați și de plăcere pentru binele vostru și al universității? Atenție cu cine votați vineri! Să nu o transformați în vinerea neagră sau vinerea orbului (mai ales că între anumiți candidați și cel ales în acea duminică există asemănări).
Joi, 21 Ianuarie 2016, 00:05
Un coleg
Am urmarit cu un amestec de amuzament, indignare si chiar revolta, o serie de comentarii vehiculate in ultimele zile. Ma intreb...am ajuns oare chiar atat de departe incat sa nu mai intelegem care este adevarata miza a acestor alegeri? Sau, mai rau, sa nu ne pese? Am ajuns atat de departe incat sa ne vindem universitatea pe simpatii/antipatii si interese personale in loc sa alegem cinstea, corectitudinea si verticalitatea ca valori care ar trebui sa primeze??? Tin sa va reamintesc...fiindca observ ca multi ati uitat...ca UMF Grigore T. Popa nu reprezinta doar un loc de munca, o cladire...nu reprezinta un simplu job! UMF Gr. T. Popa reprezinta peste 130 de ani de invatamant medical romanesc, cladit pe umerii unor mari maestrii, in frunte cu Grigore T. Popa. Toti va purtati cu mandrie titlurile universitare, fara sa va pese de prestigiul si imaginea universitatii fara de care nu am fi fost cadre didactice. Va invit pe toti sa faceti un exercitiu de onestitate si recunostinta fata de locul care ne-a fost casa in studentie si care ne-a primit cu bratele deschise in sanul sau. Va invit ca, mai presus de interese personale, sa alegem ceea ce este bine pentru UMF si nu pentru un individ anume. Nu permiteti sa se naruie tot ce a mai ramas bun! Este cel putin nepoliticos modul in care sunt caracterizati mai jos unii candidati... Permiteti-mi sa nu inteleg de ce prof. Iancu este necorespunzatoare. Probabil, prin raportare la un sistem al nonvalorilor si oamenilor marunti, este "necorespunzatoare". Probabil, intr-o lume a coloanelor vertebrale scoliotice, un om vertical precum prof. Iancu este "necorespunzator"...Din partea mea, mult succes, stimata colega! Prin exemplul de dascal si om, mi-ati castigat votul.
colega Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:33
Si mie, la fel!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:12
Ion
Dar cum ramane cu conflictul de interese al doamnei Forna, ea rector iar baiatul student al UMF (ca sa nu mai vorbim de faptul ca acesta are niste note de ar putea crede lumea ca o fi vreun geniu)?
lui Razvan Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 18:04
Fiica Dnei Forna sigur nu a terminat Are si 2 examene la care nu a luat 10. Ghici la ce?
coleg Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:14
Pardon! La Microbiologie, la "necorespunzatoarea" Iancu, a luat...6. Probabil ca tocmai aici nu corespunde: nu functioneaza cu telefoane sau bancnote in carnet, ca la multi altii...
Razvan Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 12:12
Da fiica ei care a terminat cu 10? Da fiica lui martu care a terminat si ea aproape cu 10 anul urmator?
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:49
Jorea
Cea mai importanta intrebare e a doua. Cel mai aburitor raspuns la ea il da dr. Scripcariu. Pacat.
RASPUNS PENTRU POPA Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 22:14
Adica ai citit astea??? In dental school I discovered I had to pay for everything… At BAZA (Street M. Kogalnicenu), where we should treat patients they don’t provide anything. I remembered how much we had to wait for the Dean to come to the exam. It was scheduled at 8 a.m. and started at 4 p.m. or something like this… I feel this is a lock of respect, miss Dean!!! In general medicine, my friends told me everything goes well! madam Forna’s puts students in the hallways to wait 4-5 hours for the EPI exam. Dr. Costuleanu-pathophysiology MD is wearing gloves while receiving bribery, Boby is calling you in his office, if you are a girl you can negociate a little bit differnt if you know what i want to tell. you need stilettos & a skirt Please, please, don’t let madam Forna be the Chancellor of the university cause it’ll turn into a machine of making money and it’ll get even worse than it is now. not every exam must be paid, in these years of univ, i think i have paid 3 exams
Popa Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:04
da, si madam forna il da pe cel mai bun. despre ce si cum se intampla la dentara au tot scris studentii. dar nu ii aude nimeni. detalii http://www.studentiniasi.eu/tell-us-your-own-iasi-experience/
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 20:11
vlad tepes
Alo Postacilor, Va faceti ca nu intelegeti ca indiferent cum vor vota prostanacii rector va iesi cel pe care-l vrea Ciucureanu si Astarastoaie-comisia electorala si ce a de numarare a voturilor. Amandoi in loc sa fie pe dr Vicol, dupa gratii fac legea in continuare in UMF. Rusine tuturor cadrelor didactice!Rusine lui Scripcariu care a batut palma cu ei-urmasul aurit al lui scaraotchi.
cadru didactic Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:38
Toti stim ca aceste este adevarul! Intrebare: oare de ce DNA-ul nu a intervenit pana acum? Este de-a dreptul revoltator, toate congresele trebuiau a fi organizate prin firma lui Ciureanu, toata publicitatea, de asemenea, prin cunostintele lui Ciureanu! Curios, nu??????????
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:18
Rezident
Am avut rabdarea de a citi planurile manageriale ale celor 7 candidati. In mare parte sunt lucruri pe care le citesti de fiecare data intr-un astfel de document, lucruri care se incadreaza intre banalitate si fantezie, cu una sau doua exceptii. Sunt aidoma promisiunilor facute de politicieni inaintea alegerilor. Nu cunosc daca planurile manageriale au fost gandite si intocmite personal de candidati, cum ar fi normal, avand in vedere importanta functiei vizate. Mai degraba cred ca la ele au contribuit si „colaboratori”. Am observat la unele dintre ele un stil pompos, alambicat, „limbaj de lemn” (seamana a „cuvantare” la o festivitate universitara). Doua-trei sunt sobre, echilibrate si de bun simt. As vrea sa fac doar doua observatii referitor la planurile manageriale. In primul rand, un candidat afirma ca: -el nu vrea sa faca „o revolutie in universitate”, pe care o considera potential daunatoare si ca „ultimii 10 ani au reprezentat o perioadă în care Universitatea a atins maturitatea instituţională...(??!!). De asemenea, a spus ca el va acorda o atentie speciala „imaginii Universitatii” (cu alte cuvinte, oricate lucruri urate si imorale se vor intampla, trebuie lucrat la imagine si nu la fond. Un alt candidat mi-a atras atentia: a fost singurul care a pus in planul managerial o masura inexistenta la ceilalti: scoaterea la concurs a postului de director administrativ si reorganizarea structurilor administrative... Sa inteleg ca pentru ceilalti candidati compartimentul administrativ al Universitatii functioneaza perfect si nimic nu ar trebui schimbat?
pt rezident Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 15:40
Iti explic eu: prof. Georgescu a facut propunerea din ignoranta/naivitate. Articolul 112, alineatul 2, din Carta UMF, a fost modificat de catre fostul rector in asa fel incat directorul administrativ sa nu poata fi schimbat (el trebuie doar sa semneze ca este de acord cu planul managerial al rectorului). Motivatia nu cred ca mai are nevoie de nicio argumentare. Mai grav este ca un candidat afirma ca "nu va face o revolutie", deci starea de fapt se va perpetua. Nici nu e de mirare, este un epigon al fostilor rectori, mentorii sai. Asa ca, votati-l, pentru linistea...lor!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:33
GEORGE
O SINGURA INTREBARE O AM PENTRU ACESTI MEDICI CARE VOR SA FORMEZE MEDICI LA RANDUL LOR : >ASTAZI DACA NU AI BANI SA LE DAI MORI CU ZILE NICI NU SE UITA LA TINE TE PRIVESC CA PE UN GUNOI .
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 18:36
Filozofeo antică
"Dați puterea celor care nu și-o doresc" a spus un filozof grec. Pe cale de consecință: nu o dați celor care și-o doresc paranoic, cu adunări electorale care seamănă cu meetingurile ceaușiste, cu limbaj de lemn, mape de prezentare și fluturași electorali.
filozofia actuala Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 20:09
Daca va iesi Forna, va iesi pentru ca teroarea comunista ajunge cote maxime! ea "stie fiecare cu cine a votat" sau "buletinul de vot trebuie pozat ca sa-ti dovedesti fidelitatea" Cei care au umplut Aula astazi nu sunt admiratori, ci cei care au vrut sa fie "vazuti" pentru a-si dovedi fidelitatea fata de Sultana. Atmosfera dictatoriala va domni in mandatul Forna.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 13:21
Baba Vanga
Rezultatele alegerilor de vineri vor fi in ordinea inversa prezentarii candidatilor in acest interviu: Scripcariu, Pieptu, Iliescu, Iancu, Georgescu, Forna, Chirita. S-au deschis casele de pariuri?
mama omida Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 15:09
Pierzi banii: cine voteaza Scripcariu 1 va vota Forna 7 si invers. Cei doi vor imparti mijlocul clasamentului.
casa de pariuri Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:40
Pariez pe următoarea ordine: Scripcariu, Forna, Iliescu, Georgescu, Pieptu, Iancu, Chiriță.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:15
Ghenadie
Facultatea de medicina e cel mai infestat teren din toate cele -intelectuale- spaga(fara ea nu intri la nici un doctor-atentie! nici la acesti candidati!!!! pot da nume si sume), nepotism - baiatul lui Forna-handicapat are numai note de 9si 10 si mai toti au loazele cadre universitare-chiar si cel cu interviul de ieri-Dragomir, politicaraie - Burle, Fatu, Bogdanici si multe multe nonvalori. Nu cred ca se poate indrepta ceva in aceasta cocina.
lui Ghenadie Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:18
Toti candidatii (cu exceptia Dr. Stefan GEORGESCU) au innecat serviciile de mesagerie telefonica si adresele e-mail ale aligatorilor de la UMF cu invitatii la discutii plan managerial (adica la un discurs cu limba de lemn si continut unsuros). Pentru o universitate compromisa pentru cel putin 50 de ani inainte (prin antecedente cu diplome false, promovari false, studenti fantoma, cursuri si lectii slabe, morala indoielnica puricata de DNA, mosieri cu ha recuperate dar si delatori subversivi, etc) toti rectorii de la 2000 la 2050 nu mai pot face decit frectii la picioare de lemn. Aceste invitatii ~telefonice~ si electronice au incercat sa testeze masa de pupincuristi si aserviti, de care au nevoie candidatii acuma si apoi sa-i recunoasca/identifice, pentru a fi promovati in statele de functiuni ca ~prietenii” rectorului ales. Felicitari dr. Georgescu pentru strategia demna si morala de a te promova prin calitatile intrinseci si nu prin telefonie, email si ~discutii~ manageriale in Aula.
lui Ghenadie Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:17
Raspuns
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:38
GEORGE
SA VA FIE RUSINE CA MI-ATI TRUNCHIAT COMENTARIUL ASTA PENTRU REDACTIA ZIARUILUI DE IASI NU E PRIMA DATA .RUSINE CA SUNTETI PARTINITORI SI NU LASATI SA SE SPUNA LUCRURILE ASA CUM SUNT .
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 07:32
GEORGE
O SINGURA INTREBARE O AM PENTRU ACESTI MEDICI CARE VOR SA FORMEZE MEDICI LA RANDUL LOR : >ASTAZI DACA NU AI BANI SA LE DAI MORI CU ZILE NICI NU SE UITA LA TINE TE PRIVESC CA PE UN GUNOI .
Pentru Ion Joi, 21 Ianuarie 2016, 07:46
Vezi ca mai sunt vreo 2-3 candidati cu ai lor copilasi incadrati in UMF! Iar pentru cultura ta(generala, nu de specialitate!) e plin UMF de copiii cadrelor didactice si ale medicilor, chiar la disciplina unde lucreaza "taticu"! Cum, asta nu stiai, ca dai impresia a fi "bine" informat!
Joi, 21 Ianuarie 2016, 08:04
pentru Ionica si altii ca el
Vedeti ca mai sunt vreo 2-3 canditati cu ai lor copii incadrati in UMF! E plina aceasta institutie de copiii cadrelor didactice si ale medicilor din orasul Iasi! Colegiul Medicilor, mai ales pe linia Medicinei de Familie este mana-n mana cu UMF-ul, Astarastoae- Doina Deleanu- Simona Naghi-Oprea- Cel mai revoltator este atunci cand taticul este seful, iar copilul -subaltern, iar in scurt timp, rolurile se inverseaza!Asta da, mostenire!!!!!!!!!!! De ce sa mai investesti bani, cand poti lasa o mostenire fara a face investitii?!
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 11:23
ionica
Toti candidatii (cu exceptia Dr. Stefan GEORGESCU) au innecat serviciile de mesagerie telefonica si adresele e-mail ale aligatorilor de la UMF cu invitatii la discutii plan managerial (adica la un discurs cu limba de lemn si continut unsuros). Pentru o universitate compromisa pentru cel putin 50 de ani inainte (prin antecedente cu diplome false, promovari false, studenti fantoma, cursuri si lectii slabe, morala indoielnica puricata de DNA, mosieri cu ha recuperate dar si delatori subversivi, etc) toti rectorii de la 2000 la 2050 nu mai pot face decit frectii la picioare de lemn. Aceste invitatii ~telefonice~ si electronice au incercat sa testeze masa de pupincuristi si aserviti, de care au nevoie candidatii acuma si apoi sa-i recunoasca/identifice ca nulitati consecrate,demne de viitorul UMF Iasi, pentru a fi promovati in statele de functiuni ca ~prietenii” rectorului ales. Felicitari dr. GEORGESCU pentru strategia demna si morala de a te promova prin calitatile intrinseci si nu prin telefonie, email si ~discutii~ manageriale CU LIMBA DE LEMN in Aula.
elector Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 14:52
Aha, si daca vreau sa-mi dea lamuriri despre planul de management, cum ar trebui sa procedez? O programare la cabinet sub pretextul ca am o criza hemoroidala, credeti ca ar ajuta? Sau, daca vreau doar sa-l aplaud, oare ma va auzi de sub pat?
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:21
Q
Recomand un om cinstit, foarte calificat, modest, si care da clasa la toti candidatii prezentati, anume d-na doctor Strateciuc.
Miercuri, 20 Ianuarie 2016, 10:41
ConvicForever
Bai, dar nu mai candideaza Covic? Sa intelegem ca a scapat de puscarie si acum sta la cutiuta bucuros ca nu-l mai streseaza nimeni? Rusinica DNA, rusinica Justitie ieseana

Ultima ora

editorial

O acuzaţie extrem de gravă

Cosmin PAȘCA

O acuzaţie extrem de gravă

Dacă a minţit, fostul preşedinte trebuie să plătească scump momentul de iresponsabilitate. Dacă nu a minţit, e vai de noi.

Filmuletul zilei

opinii

Despre ingrat

Codrin Liviu CUȚITARU

Despre ingrat

E acel mărinimos care, prin acţiunile lui altruiste, a pus, de la bun început, problema apariţiei - fie şi ipotetice - a gratitudinii la un moment dat (în timp). Generosul respectiv a stârnit întreaga tevatură, prin obsesiile sale caritabile şi neegoiste.

Oraşul din octombrie (II)

George ŢURCĂNAŞU

Oraşul din octombrie (II)

Nu are sens să demontăm aici miturile urbane (sau nu), ce alimentează această centrifugă a inteligenţei din regiunea noastră spre alte zări, când resorturile acestei mobilităţi ţin mai degrabă de imaginea de marcă negativă a Moldovei, construită cu meticulozitate în cadrul diverselor geometrii teritoriale ale României şi inoculată moldovenilor timp de decenii: la Bucureşti e centrul, Ardealul e civilizat,Banatul e fruncea. 

Un apanaj de sinucigaş

Ghenadie NICU

Un apanaj de sinucigaş

Presa, în enclave cum e asta care se pretinde stat independent, e o bâtă la dispoziţia politicului, un mercenariat în fond. Un fel de serviciu de presă, pe zeci de parohii, toate cu moţ, desigur, afectând echidistanţa, libertatea de opine, drapată, într-un cuvânt, sub stratul acesta colorat şi, vai (deşi prin părţile locului nici nu se poate altfel), cât se poate de emfatic.

pulspulspuls

Cine plânge la Iaşi după ieşirea lui Vlaga în bălăriile politichiei

Cine plânge la Iaşi după ieşirea lui Vlaga în bălăriile politichiei

Precipitaţii abundente cu lacrimi mari şi rotunde la mal cică s-ar fi înregistrat ieri într-un anumit berou de sinator de Iaşi, dar şi într-unul de advocat fost prifect şi stripăr, stimaţi telexpectatori. 

Caricatura zilei

Spitalul de urgenta

 

Editia PDF

Bancul zilei

La micul dejun, sotia: - Dragul meu, esti foarte stresat, toata noaptea m-ai injurat in somn! - In somn? Dar, draga mea, n-am in (...)

Intrebarea zilei

Ce reproșuri aduceți autorităților locale?

vezi raspunsuri

Copyright 2006-2013 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.